Automatická obnova certifikátov pre subdomény na freenom