Kancelária pre Nextcloud

Určite každý pozná nejaký kancelársky balík, ktorý aj reálne používa. Drvivá väčšina osobných počítačov používa operačný systém MS Windows. Spoločnosť MS má v ponuke ich vlastný balík MS Office, ale ponúkajú aj On Line verziu pod názvom Office 365. Ako MS Office, tak Office 365 sú platené služby a nestojí to málo. Na druhej strane existuje minimálne jeden neplatený balík pre kancelárske účely a to Libre Office. Tento balík je dostupný ako pre MS Windows, tak aj pre Linux.

Všetky články seriálu
 1. Nasadzujeme Nextcloud
 2. Systémové požiadavky pre Nextcloud
 3. LXC pre Nextcloud
 4. Pripravujeme Debian 10 pre Nextcloud
 5. Vytvárame doménu pre Nextcloud
 6. LAMP stack pre Nextcloud
 7. Konfigurácia serverov pre Nextcloud
 8. Inštalácia Nextcloud Hub
 9. Poinštalačné nastavenia v Nextcloud Hub
 10. Kancelária pre Nextcloud

Obsah

Balíky MS Office, alebo Libre Office si musíme do PC nainštalovať a až potom môžeme s dokumentami pracovať. Ak by sme sa rozhodli napr. pre Office 365, alebo Google Docs, tak tie fungujú Online a stačí nám k tomu webový prehliadač. Nextcloud prišiel tak isto s Online verziou dokumentového balíka a to dokonca dvoma balíkmi Colabora Online a OnlyOffice. Ešte počas inštalácie Nextcloud som sa rozhodoval, ktorý balík nainštalujem, ale najprv si napíšeme niečo o obidvoch.

Collabora online

Collabora Online je založená na Open Source balíku Libre Office, kde je možné vytvárať a editovať všetky textové, tabuľkové dokumenty a prezentácie (Libre Writer, Libre Calc a Libre Impress). Tak isto je možne pracovať na dokumentoch od MS Office DOC, DOCX, PPT, PPTX, XLS, XSLX. Prvé vydanie pre Nextcloud bolo v júly 2016. Collabora Online je aplikácia typu server-klient, kde klientom je webový prehliadač. Osoba, ktorá chce vytvárať, alebo editovať súbory, nepotrebuje žiadny iný software, stačí mu jeden z moderných webových prehliadačov ako napr. Google Chrome, Mozila Firefox, Opera, Edge a pod. To znamená, že dokumenty je možne vytvárať a editovať online na akomkoľvek zariadení (smartphone, tablet), ktoré používa webový prehliadač. Od verzie Nextcloud Hub 19 nie je potrebne použitie dockera a reverzného proxy ako to bolo predtým, ale stačí nainštalovať Collabora Online – Built-in CODE Server a balík Collabora Online. Collabora Online funguje tak, že na servery beží zabudovaný Libre Office. Načíta dokument a streamuje ho klientovi do prehliadača. Úpravy môžu prebiehať v reálnom čase a môžu ich vidieť iný užívatelia, ktorý pracujú z rovnakým dokumentom. Collabora Online by mala byť plne kompatibilná z Libre Office funkciami.

OnlyOffice

OnlyOffice je taktiež kancelársky balík, ktorý funguje na báze server klient. Do Nextcloud Hub bol integrovaný vo verzii 18. Pracuje trocha odlišne od Collabora Online. Dokument sa na servery prevedie do súboru JSON, ktorý sa streamuje do webového prehliadača klienta. V prehliadači sa dokument edituje a upravený JSON sa pošle na server, kde kde sa zlúči a exportuje do súboru. Frontend v prehliadači je založený na HTML5. OnlyOffice na rozdiel od Collabora Online nezaťažuje server, pretože editovanie sa vykonáva u klienta. OnlyOffice sa jednoduchšie integruje do webových aplikácii. Zatiaľ čo Collabora Online je plne kompatibilná z Libre Office funkciami, tak OnlyOffice by mal byť plne kompatibilný s MS Office funkciami (aspoň tak sa to uvádza na oficiálnom webe OnlyOffice).

Ako som už spomínal, tak na inštaláciu kancelárskych balíkov, ktoré chceme integrovať do Nextcloud Hub nepotrebujeme žiadne externe servery, ale všetko je integrované v Nextcloud Hub (resp. Nextcloud si to sám stiahne). Samozrejme v prípade ak už využívame externý server, tak je možne sa naň pripojiť. Inštalácia kancelárskych balíkov je veľmi jednoduchá. Poďme si to ukázať

Inštalácia Collabora online

Vo webovom rozhraní Nextcloud Hub klikneme v pravo hore na ikonku a vyberieme +Aplikácie. Nasledne podľa obrázku:

 1. Klik na ikonku vyhľadávania
 2. Napíšeme kľučové slovo „Collabora
 3. Stiahneme a povolíme „Collabora Online – Built-in CODE Server
 4. Stiahneme a povolíme „Collabora Online

V závislosti od nášho internetového pripojenia, to môže trvať nejakú dobu. Po integrácii balíkov môžeme v našom Nextclode ihneď vytvárať a editovať súbory, tak ako v Libre Office. Keď prejdeme do administrácie, tak v Collabora Online Development Edition je možné nastaviť aký chceme použiť server, plus sú tam rozšírené nastavenia (viď obrázok).

Inštalácia OnlyOffice

OnlyOffice sa inštaluje veľmi podobne. Tak isto cez vyhľadávač v Nextcloud si vyhľadáme „Community Document Server„, ktorý je nevyhnutný k používaniu OnlyOffice. Download bude tak isto závisieť od rýchlosti internetového pripojenia.

Teraz môžeme stiahnuť a povoliť aj OnlyOffice. tak isto ho môžeme vyhadať cez + Aplikácie

Po stiahnutí a povolení aplikácii môžeme okamžite pracovať s dokumentmi ako sú napr. súbory, wordu, excelu a powerpointu. Nastavenia pre OnlyOffice sa vykonávajú tak isto v administrácii, kde si môžeme aplikáciu nakonfigurovať, podľa želania, resp. podľa ponúkaných možností.

Ešte by som chcel upozorniť na jeden problém, ktorý nás môže pri otváraní dokumentu prekvapiť. Keď som inštaloval OnlyOffice prvý krát, tak v konfiguračnom súbore pre Nextcloud mi chýbal jeden riadok

'overwriteprotocol' => 'https',

V tomto prípade Nextcloud doplní do Document Editing Service address link http a nie https. Keď link prepíšeme z http na https, tak OnlyOffice sa bude snažiť dokument otvoriť, ale nakoniec vypíše, že nastala neznámy chyba. Ak sa požadovaný riadok v konfiguračnom súbore bude nachádzať, tak Nextcloud vyplní link správne a OnlyOffice bude okamžite fungovať.

Záver

Veľmi ťažko je povedať, ktorý kancelársky balík je lepší. Collabora online je plne kompatibilná s Libre Office balíkom, ale nie je problém editovať ani dokumenty z MS Office. Na servery zhltne viac pamäte a viac zaťaží CPU. Náročnejší je aj na sieťovú prevádzku. Only Office nie je náročný na serverové prostriedky, ale skôr záťaži klientský prehliadač. Používa moderný HTML5 Canvas a vizuálne vyzerá lepšie ako Collabora online. Na oficiálnom webe OnlyOffice sa uvádza, že je plne kompatibilný s balíkom MS Office. OnlyOffice je vydaný pod licenciou GNU AGPL v.3, ale len komunitná edícia a je obmedzená na 20 pripojení. Ďalšie edície ako Enterprise a Development sú platené a cena sa odvíja od počtu užívateľov. Cieľom tohto blogu bolo v skratke popísať aké sú možnosti kancelárskych balíkov a ako ich integrujeme do Nextcloud Hub. Aké sú obmedzenia a možnosti, aké funkcie balíkom chýbajú, alebo čo majú navyše sa dá zistiť počas používania.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *