Systémové požiadavky pre Nextcloud

Rozhodli sme sa, že Nextcloud Hub chceme a že si ho skutočne nainštalujeme. Ešte pred samotnou prípravou systému pre Nextcloud Hub by bolo vhodné napísať čo všetko budeme k tomu potrebovať. Z hľadiska hardware nám stačí obyčajný PC s CPU x86_64, alebo ARM (v súčastnosti ARM nemá podporu pre OnlyOffice). Čo sa týka výkonnosti CPU, veľkosti RAM a HDD si povieme neskôr, pretože tieto požiadavky sú individuálne.

Všetky články seriálu
 1. Nasadzujeme Nextcloud
 2. Systémové požiadavky pre Nextcloud
 3. LXC pre Nextcloud
 4. Pripravujeme Debian 10 pre Nextcloud
 5. Vytvárame doménu pre Nextcloud
 6. LAMP stack pre Nextcloud
 7. Konfigurácia serverov pre Nextcloud
 8. Inštalácia Nextcloud Hub
 9. Poinštalačné nastavenia v Nextcloud Hub
 10. Kancelária pre Nextcloud

V nasledujúcej tabuľke je vyznačené tučným písmom, všetko čo sa odporúča pre nasadenie Nextcloud Hubu.

Platformamožnosti
Operačný systémUbuntu 20.04 LTS (odporúčané)
Red Hat Enterprise Linux 8 (odporúčané)
Debian 10 (Buster)
SUSE Linux Enterprise Server 15
openSUSE Leap 42.1+
CentOS 8
DatabázaMySQL 8.0+ alebo MariaDB 10.2+ (odporúčané)
Oracle Database 11g ( iba ako súčasť predplatného pre podniky )
PostgreSQL 9.6 / 10/11/12/13
SQLite ( odporúča sa iba na testovanie a minimálne inštancie )
Webový serverApache 2.4 s mod_php alebo php-fpm (odporúčané)
nginx s php-fpm
PHP Runtime7.3
7,4 ( odporúčané )

RAM/CPU/HDD

Minimálna kapacita RAM pamäte je 128MB, ale odporúča sa 512MB. Avšak táto hodnota je pre Nextcloud a nie pre stroj na ktorom bude Nextcloud Hub bežať. Samotná RAM sa volí o niečo väšia. Ja budem nastavovať 4GB. Veľmi však závisí, aké aplikácie budú v Nextcloud bežať, koľko užívateľov bude pripojených atď. Podobne je to aj s CPU a HDD, všetko závisí od výpočtového výkonu konkrétnych aplikácii, resp. od množstva uložených dát. Nextcloud Hub je aplikácia založená na technológii server-klient, takže je závislá na softwarových komponentoch (ktoré sú v tabuľke nad) ako na HW.

Povinné a voliteľné PHP moduly

Prebrané z docs.nextcloud.com

Povinné

 • PHP (7.3 or 7.4)
 • PHP module ctype
 • PHP module curl
 • PHP module dom
 • PHP module filter (len pre Mageia a FreeBSD)
 • PHP module GD
 • PHP module hash (len na FreeBSD)
 • PHP module iconv
 • PHP module JSON
 • PHP module libxml (Linux package libxml2 must be >=2.7.0)
 • PHP module mbstring
 • PHP module openssl
 • PHP module posix
 • PHP module session
 • PHP module SimpleXML
 • PHP module XMLReader
 • PHP module XMLWriter
 • PHP module zip
 • PHP module zlib

Voliteľné

Database connectors (pick the one for your database:)

 • PHP module pdo_sqlite (>= 3, usually not recommended for performance reasons)
 • PHP module pdo_mysql (MySQL/MariaDB)
 • PHP module pdo_pgsql (PostgreSQL)

Recommended packages:

 • PHP module fileinfo (highly recommended, enhances file analysis performance)
 • PHP module bz2 (recommended, required for extraction of apps)
 • PHP module intl (increases language translation performance and fixes sorting of non-ASCII characters)

Required for specific apps:

 • PHP module ldap (for LDAP integration)
 • PHP module smbclient (SMB/CIFS integration, see SMB/CIFS)
 • PHP module ftp (for FTP storage / external user authentication)
 • PHP module imap (for external user authentication)
 • PHP module bcmath (for passwordless login)
 • PHP module gmp (for passwordless login)

Recommended for specific apps (optional):

 • PHP module gmp (for SFTP storage)
 • PHP module exif (for image rotation in pictures app)

For enhanced server performance (optional) select one of the following memcaches:

 • PHP module apcu (>= 4.0.6)
 • PHP module memcached
 • PHP module redis (>= 2.2.6, required for Transactional File Locking)

See Memory caching to learn how to select and configure a memcache.

For preview generation (optional):

 • PHP module imagick
 • avconv or ffmpeg
 • OpenOffice or LibreOffice

For command line processing (optional):

 • PHP module pcntl (enables command interruption by pressing ctrl-c)

For command line updater (optional):

 • PHP module phar (upgrades Nextcloud by running 
 • sudo -u www-data php /var/www/nextcloud/updater/updater.phar)

My budeme inštalovať Nextcloud Hub do linuxového kontajnera LXC, takže HW parametre ako počet jedier CPU, kapacita RAM, veľkosť disku nastavíme pri vytváraní LXC. Tak isto inštalácia PHP modulov bude obsahom nasledujúcich článkov.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *