Postup inštalácie ESXi 6.7 na Odroid H2

Určite ste si všimli, že podobný článok sa v blogu už raz objavil. Tento článok bol zameraný skôr na prípravu bootovacieho média, ale nepopisoval samotnú inštaláciu ESXi. Teraz to však napravím a priložím aj obrázkový manuál. VMware ESXi budem inštalovať na 16 GB USB kľúč. Na virtuálne stroje použijem starši 3.5″ HDD o kapacite 250 GB (na začiatok to bude stačiť).

Do vypnutého Odroid H2 zasunieme 16 GB USB kľúč a tak isto aj bootovaci USB kťúč, ktorý sme si pred tým pripravili. Odroid H2 pripojíme k perifériám ako sú monitor, klávesnica, LAN a nakoniec pripojíme napájací adaptér. Hneď po štarte zatlačíme kláves „delete“ aby sme sa dostali do BIOSu (ak spúšťame Odroid H2 prvý krát, tak automaticky sa nám načíta BIOS). V BIOSe si potom môžeme nastaviť z ktorého zariadenia chceme zaviesť systém.

Zvolíme USB kľúč (v mojom prípade sa jedná o 4 GB USB kľúč „JetFlash Mass Storage„). ESXi začne bootovať.

zavedenie systému

Následne sa zobrazí uvítacia správa, ktorú potvrdíme enterom

Uvítacia správa VMware

Po prečítaní licenčnej zmluvy pre koncového užívateľa (EULA) ju môžeme akceptovať klávesou F11

EULA

Systém preskenuje dostupné zariadenia a zobrazí ich.

Skénovanie zariadení

V mojom prípade systém našiel dva USB kľúče. Kingstone 14,54 GiB (16GB) na ktorý budem ESXi 6.7 inštalovať a JetFlash 3,74 Gib (4 GB) z ktorého sa bude ESXi inštalovať. Čiže môžeme označiť Kingstone a od-enterujeme.

Výber disku pre inštaláciul

Ďalej na vybranom médiu prebehne dodatočne zhromažďovanie informácii

Dodatočné zhromažďovanie info

Sprievodca nás ešte upozorní, že na vybranom disku sa môžu nachádzať nejaké dáta a keď budeme pokračovať, tak disk bude prepísaní. Ak na USB kľúči žiadne dôležité dáta nemáme, môžeme s kľudným svedomím od-entérovať.

Potvrdenie výberu média, kde bude nainštalovaný ESXi

Ešte vyberieme (resp. necháme US default) klávesnicu

výber klávesnice

V ďalšom okne si zvolíme root heslo a zároveň ho potvrdíme (odporúčam zvoliť silné heslo, kde okrem alfanumerických znakov použijeme aj symboly). Na vygenerovanie hesla môžeme použiť napr. password generator.

zvolíme si silné heslo

Ďalej uvidíme upozornenie, že zariadenie je nakonfigurované pre inštaláciu ESXi a inštalátor vytvorí nové particie. Čiže môžeme potvrdiť klávesou F11

potvrdenie inštalácie

A konečne sa ESXi začne na vybraný disk (v našom prípade USB kľúč) inštalovať.

Inštalácia ESXi

Inštalácia bude trvať niekoľko minút. Ďalšie okno zobrazí len informáciu, že ESXi bol úspešne nainštalovaný a že 60 dni bude ESXi v akomsi režíme hodnotenia. Ak budeme chcieť ESXi použivať aj naďalej, musíme ho zaregistrovať. To však nie je problém, pretože pri registrácii na vmware, nám bol vygenerovaný aj licenčný kľúč. Teraz môžeme bootovaci USB kľúč z Odroid H2 vybrať a od-enterovaním sa systém rebootuje

Ukončenie inštalácie

Server sa následne rebootuje a spustí sa čistý vmware ESXi

Reboot servera

Po reboote najprv uvidíme lógo Hardkernel (výrobca MB Odroid H2)

Hardkernel

A následne sa zavedie ESXi hypervízor.

ESXi nám už beží 🙂

Teraz sa môžeme z ľubovoľného zariadenia v rovnakej LAN pripojiť na ESXi cez webový prehliadač,

kde uvidíme jednoduché webové rozhranie pre vytváranie a administráciu VM (Virtual Machine)

webové rozhranie

Pre plnohodnotnú administráciu VM musíme doinštalovať z balíka vSphere ďalší software a to konkrétne vCSA (vCenter Server Appliance). O tom budem písať snáď niekedy na budúce.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *